Aktuellt

SENASTE NYTT FRÅN LIBERALERNA.SE
Inga nyheter finns för närvarande.

Vi vill förnya Motala så här!

Under mandatperioden 2015-2018 arbetar Liberalerna i Motala bl a för:
Få bättre ledare för att få en optimal kommunal verksamhet

Restid 30 minuter till Linköping via ett nytt spår i Mjölby

Värna om och utveckla lärlingsutbildningen som ger många ungdomar jobb

Värna om resursskolan, säkerhetsventilen när elevens skolliv faller samman

Landsbygdsskolorna ska värnas så länge en god kvalitet kan upprätthållas

Fler solpaneler på kommunala fastigheter för att vinna erfarenhet

Utveckla Varamobaden med bl a en femstjärnig camping och breddad strand

En spännande byggnation med bostäder och butiker i kv Linden

Tågstopp i Godegård minskar restid för skolbarn till Motala med 34 min.

Kraftig ökning av underhåll av gator och cykelvägar i kommunen

Kommunen ska arbeta aktivt för att minska delade turer inom t ex vården

Satsa på de tätortsnära friluftsområdena för bättre folkhälsa

Mer fokusering på den enskildes behov inom äldreomsorgen

Fri parkering i Motala centrum om max 3 timmar med p-skiva

Liberalism handlar om frihet

  • Frihet att forma ditt eget liv.
  • Förutsättningar för alla att växa och utvecklas
  • Öppenhet, mångfald och tolerans

På gång i Liberalerna

Just nu finns inget inlagt i den här kommunen

Motala i sociala medier